Chương trình dã ngoại “Leo núi Đá Bia, rèn luyện sức khỏe” của cán bộ nhân viên tại dự án hầm Cù Mông