Môi trường làm việc

Với tầm nhìn của một tập đoàn lớn trong ngành xây dựng. SBRC luôn cố gắng để có được một lực lượng lao động đoàn kết và tích cực, được dẫn dắt bởi đội ngũ lãnh đạo tài năng trong một môi trường chuyên nghiệp.

Môi trường để phát huy khả năng

Tập đoàn SBRC đại diện cho sự đổi mới và tiên tiến. Chúng tôi cần những con người luôn vững vàng trong mọi thử thách – trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp chúng tôi luôn tạo điều kiện tốt nhất để mọi các nhân đều có thể phát triển tối đa.

Cơ hội gắn kết lâu dài

Chúng tôi quan tâm đặc biệt về sự phát triển của nhân viên. Nhận ra tiềm năng của bạn và cùng bạn tạo nên một kế hoạch nghề nghiệp hoàn hảo sẽ dẫn dắt tất cả tới sự thành công.

Đào tạo

Tại SBRC, chúng tôi mang tới một chương trình đào tạo và phát triển năng động, sử dụng một môi trường học tập hiện đại, cho bạn sự tiếp cận với một phạm vi rộng lớn về học tập và cơ hội nghề nghiệp.

Trách nhiệm to lớn hơn

Chúng tôi đưa ra một phạm vi bao quát cho các chương trình phát triển lãnh đạo, cả về lý thuyết và thực hành, để kích hoạt bạn cho sự sẵn sàng đón nhận các vai trò lãnh đạo lớn hơn và phát triển sự nghiệp của mình.