Tuyển dụng

STT
Chức danh
Địa điểm
Ngày đăng
Ngày hết hạn
1

Tuyển dụng nhân sự cơ khí

TP.HCM
30/12/2016
02/11/2017

Tuyển dụng nhân sự cơ khí

 

2

Tuyển dụng nhân sự dự toán đấu thầu

TP.HCM
30/12/2016
16/11/2017

Tuyển dụng nhân sự dự toán đấu thầu

 

3

Tổng hợp tuyển dụng theo định biên tháng 4/2017

TP.HCM
10/04/2017
17/11/2017
TT Bộ phận – chức danh Chuyên môn tuyển dụng Nhiệm vụ Số lượng 1 kíp trực Cần tuyển
1 LÃNH ĐẠO 2
1.1 Giám đốc Thạc sỹ/Kỹ sư Điện kỹ thuật/Tự
động hóa/Cơ điện tử;
 – Phụ trách điều hành chung;
– Phụ trách trực tiếp TC, HC, NS và Kế toán;
– Phục trách trực tiếp trung tâm TMC;
1
1.2 Phó giám đốc 1 Thạc sỹ/Kỹ sư Điện kỹ thuật/Tự
động hóa/Cơ điện tử
 – Giúp việc cho Giám đốc
– Thường trực điều hành khi giám đốc đi vắng;
– Phụ trách công tác nội chính, văn phòng;
– Phụ trách công tác kế hoạch, kỹ thuật các hệ thống thiết bị, lập kế hoạch vệ sinh, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị;
– Phụ trách công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công tác VSBTSC thiết bị hầm, kết cấu hầm và công trình phụ trợ.
0
1.3 Phó giám đốc 2 Thạc sỹ/Kỹ sư Điện kỹ thuật/Tự
động hóa/Cơ điện tử
 – Giúp việc cho Giám đốc
– Phụ trách công tác cứu hộ cứu nạn, chữa cháy, bảo vệ.
– Phụ trách công tác phối hợp với các cơ quan chức năng;
– Phụ trách công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên kết cấu công trình hầm và công trình phụ trợ (Bao gồm đường công vụ, quảng trường, đường dẫn).
1
2 PHÒNG TỔNG HỢP 11
2.1 Trưởng phòng Kỹ sư: KTXD/Điện KT/Tự động
hóa; Cử nhân QTKD …
Phụ trách điều hành chung 0
2.2 Phó phòng Kỹ sư: KTXD/Điện KT/Tự động
hóa;
Phụ trách công tác nội chính văn phòng, Nhân sự, tiền lương và các chế độ chính sách liên quan đến NLĐ 1
2.3 Phụ trách kế toán Cử nhân/Cao đẳng TCKT Kế toán tổng hợp báo sổ 0
2.4 Thủ kho, thủ quỹ Cao đẳng/Trung cấp TCKT Quản lý và cấp phát vật tư, nguyên nhiên
vật liệu phục vụ công tác QLVH, BT, SC hầm và duy tu bảo dưỡng thường xuyên cầu đường
1
2.5 Chuyên viên phụ trách an toàn, kế hoạch, tổng hợp, thống
Kỹ sư KTXD Điện KT/Tự động
hóa/Cơ khí …
  Phụ trách công tác an toàn lao động, bảo hộ lao động, PCCN, ATVSTP. Xây dựng phương án PCCC và hướng dẫn triển khai thực hiện.
Lập kế hoạch và Dự toán VS, DB, SC hàng tháng, quý, năm đối với thiết bị hầm, kết cấu công trình hầm, cầu đường. Thực hiện chức năng tổng hợp và thống kê.
0
2.6 Chuyên viên tiền lương, bảo hiểm Cử nhân Luật/Ngoại ngữ Anh Văn
Quản trị kinh doanh
Theo dõi nhân sự, kiểm tra kiểm soát công hàng ngày, phụ trách về tiền lương, các chế độ chính sách Bảo hiểm YT, BHXH, BHTN 0
2.7 Nhân viên văn thư, lưu trữ, lễ tân, phiên
dịch
Cử nhân Ngoại ngữ Anh văn/Cử
nhân văn thư lưu trữ (Phải có bằng Cử nhân Ngoại ngữ Anh Văn)
Phụ trách Phiên dịch, công tác văn thư lưu trữ, hành chính, lễ tân tiếp khách 1
2.8 Lái xe con Lái xe có giấy phép hạng D trở lên Lái xe phục vụ hành chính và chở tiền 0
2.9 Cấp dưỡng, tiếp phẩm Lao động phổ thông có qua lớp bồi
dưỡng nghiệp vụ nấu ăn và y tế
Phục vụ nấu ăn 3 ca cho cán bộ công nhân viên 5
2.10 Tạp vụ Lao động phổ thông Vệ sinh văn phòng các tòa nhà làm việc (Trừ các phòng điều hành hầm và phòng lắp đặt thiết bị) 3
3 PHÒNG KỸ THUẬT – CƠ ĐIỆN 4
3.1 Trưởng phòng Thạc sỹ/Kỹ sư Điện kỹ thuật/Tự
động hóa/Cơ điện tử;
0
3.2 Phó phòng 1
3.3 Chuyên viên kỹ thuật, cơ điện, trang
thiết bị
Kỹ sư Điện KT/Tự động hóa Lập khối lượng VS, BD, SC hàng tháng, quý, năm về thiết bị hầm. Thực hiện công tác kiểm tu, nghiệm thu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa đối với thiết bị. 1
3.4 Chuyên viên kỹ thuật về kết cấu công
trình hầm, kết cấu công trình phụ trợ, cầu đường
Kỹ sư/Cao đẳng cầu đường Lập khối lượng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hàng tháng, quý, năm về hầm và cầu đường bộ. Thực hiện công tác kiểm tu, nghiệm thu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa đối với kết cấu hầm và công trình phụ trợ. 1
3.5 Chuyên viên kỹ thuật về thiết bị cơ giới Kỹ sư/Cao đẳng cơ khí động lực Lập khối lượng VS, BD, SC hàng tháng, quý, năm về phương tiện cơ giới, thiết bị phục vụ QLVH và BT đối với hầm và cầu đường. Kiểm tu và nghiệm thu công tác VS, BT và SC phương tiện cơ giới và thiết bị phục vụ QLVH và BT hầm, cầu đường. 0
3.6 Chuyên viên Cơ điện, xử lý sự cố khẩn cấp thiết bị, tuần tra kiểm tra thiết bị hầm, sửa chữa nhỏ (Làm hành chính) Kỹ sư Điện tự động hóa/Điện kỹ
thuật (Hệ thống, thiết bị); Điện tử/Điện tử viễn thông …
Tuần tra, kiểm tra sự hoạt động thiết bị hàng ngày theo tần suất, đột xuất. Xử lý sự cố khẩn cấp và lỗi thiết bị. Xác định tình trạng hoạt động thiết bị, thống kê và lập kế hoạch thiết bị, sửa chữa hư hỏng đột xuất, cài đặt thông số và dữ liệu phần mềm. 2
3 TRUNG TÂM ĐIỂU IIÀNH HẦM ĐÈO CẢ, CỔ MÃ 17 67
3.1 Trưởng ca vận hành hầm (3 ca, mỗi ca 8 tiếng x 4 kíp trực) Thạc sỹ/Kỹ sư Điện tự động hóa/Điện kỹ thuật (Hệ thống, thiết bị); Điện tử/Điện tử viễn thông … Điều hành toàn bộ hoạt động của hầm Đèo cả, hầm Cổ Mã và các tuyến đường dẫn trong 1 ca trực. Phê duyệt kế hoạch đăng ký công tác, phiếu thao tác các hệ thống thiết bị, điều hành công tác cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy 1 0
3.2 Tổ vận hành ITS (3 ca, mỗi ca 8 tiếng x 4 kíp trực) 8 25
3.2.1 Tổ trưởng Kỹ sư Điện tự động hóa/Điện kỹ
thuật (Hệ thống, thiết bị); Điện tử/Điện tử viễn thông …
Điều hành chung, xây dựng và lập kế hoạch vận hành hệ thống ITS, thiết lập cài đặt thông số vận hành hệ thống, tình hình hoạt động thiết bị, mạng. 0
3.2.2 Nhân viên vận hành Main SCADA, Hệ
thống lưu trữ và xử lý thông tin từ các hệ thống truyền về TMC
Kỹ sư Điện tự động hóa/Cơ điện
tử/Điện hệ thống.
Quản lý vận hành máy tính chủ Main SCADA. Lưu trữ dữ liệu và xử lý thông tin phạm vi Main SCADA. 1 3
3.2.3 Nhân viên vận hành hệ thống camera giám sát (CCTV) Hầm Đèo cả 1 và Cổ Mã 1 Kỹ sư Cơ điện tử/CNTT/Điện Tử/Điện tử viễn thông Giám sát giao thông trong hầm qua hệ thống
CCTV hầm 1 Đèo Cả và Cổ Mã phía phải tuyến (Phía Tây) trạm kiểm soát và Quảng trường phía Bắc hầm Đèo cả, Cổ Mã
1 3
3.2.4 Nhân viên vận hành hệ thống camera giám sát (CCTV) Hầm Đèo cả 2 và Cổ Mã 2 Kỹ sư Cơ điện tử/CNTT/Điện Tử/Điện tử viễn thông Giám sát giao thông trong hầm qua hệ thống
CCTV hầm 2 Đèo Cả và Cổ Mã phía phải tuyến (Phía Tây), trạm kiểm soát và Quảng trường phía Nam hầm Đèo cả, Cổ Mã
1 3
3.2.5 Nhân viên vận hành hệ thống hệ thống biển báo điển tử (VMS) và hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông Hầm Đèo cả 1 và Cổ Mã 1 Kỹ sư CNTT/Điện Tử/Điện tử viễn thông Cài đặt nội dung biển báo điện tử VMS, tín hiệu đèn điều khiển GT, Barie  hầm 1 Đèo Cả và Cổ Mã phía phải tuyến (Phía Tây) trạm kiểm soát phía Bắc hầm Đèo cả, Cổ Mã 1 3
3.2.6 Nhân viên vận hành hệ thống hệ thống biển báo điển tử (VMS) và hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông Hầm Đèo cả 2 và Cổ Mã 2 Kỹ sư CNTT/Điện Tử/Điện tử viễn thông Cài đặt nội dung biển báo điện tử VMS, tín hiệu đèn điều khiển GT, Barie  hầm 1 Đèo Cả và Cổ Mã phía phải tuyến (Phía Tây) trạm kiểm soát phía Bắc hầm Đèo cả, Cổ Mã 1 3
3.2.7 Nhân viên vận hành hệ thống SOS Phone, Tổng đài điện thoại; Hệ thống PA, Hệ thống FM Hầm Đèo cả 1 và Cổ Mã 1 Kỹ sư CNTT/Điện Tử/Điện tử viễn thông Nhân viên vận hành hệ thống SOS Phone, Tổng đài điện thoại; Hệ thống PA, Hệ thống FM Hầm Đèo cả 1 và Cổ Mã 1 1 3
3.2.8 Nhân viên vận hành hệ thống SOS Phone, Tổng đài điện thoại; Hệ thống PA, Hệ thống FM Hầm Đèo cả 2 và Cổ Mã 2 Kỹ sư CNTT/Điện Tử/Điện tử viễn thông Nhân viên vận hành hệ thống SOS Phone, Tổng đài điện thoại; Hệ thống PA, Hệ thống FM Hầm Đèo cả 2 và Cổ Mã 2 1 3
3.2.9 Nhân viên vận hành hệ thống phát hiện và báo động cháy, hệ thống bơm cấp nước chữa cháy Hầm Đèo cả 1,2 và Cổ Mã 1,2 Kỹ sư Điện Tử/Cơ khí động lực điện Nhân viên vận hành hệ thống phát hiện và báo động cháy, hệ thống bơm cấp nước chữa cháy Hầm Đèo cả 1 và Cổ Mã 1 1 4
3.3 Tổ vận hành lưới điện 110/22/04 KV, hệ thống chiếu sáng, 110VDC, điện dự phòng. (3 ca, mỗi ca 8 tiếng x 4 kíp trực) 3 6
3.3.1 Tổ trưởng Kỹ sư điện KT (Hệ thống/Thiết bị hoặc Tự động hóa) Điều hành chung, xây dựng và lập kế hoạch kết lưới vận hành cấp nguồn, thiết lập cài đặt thông số bảo vệ rơ le, quản tình hình hoạt động thiết bị  và trang bị điện. 0
3.3.2 Nhân viên trực chính 1 Kỹ sư điện KT (Hệ thống/Thiết bị hoặc Tự động hóa) Vận hành thiết bị điện các xuất tuyến 22/04 KV, chiếu sáng, 110VDC, nguồn dự phòng hầm Đèo cả 1 và Cổ Mã 1 1 2
3.3.3 Nhân viên trực chính 2 Kỹ sư điện KT (Hệ thống/Thiết bị hoặc Tự động hóa) Vận hành thiết bị điện các xuất tuyến 22/04 KV, chiếu sáng, 110VDC, nguồn dự phòng hầm Đèo cả 2 và Cổ Mã 2 1 2
3.3.4 Nhân viên trực phụ, ghi chép nhật ký vận hành, thao tác vận hành thiết bị tại trạm, tại thiết bị. Cao đẳng điện/Công nhân vận
hành đường dây và Trạm biến áp
Cập nhật thông số, ghi chép số liệu hàng giờ, thao tác vận hành thiết bị tại các trạm khi không vận hành được từ giao diện máy tính 1 2
3.4 Tổ vận hành thông gió, cấp nước (3 ca, mỗi ca 8 tiếng x 4 kíp
trực)
3 8
3.4.1 Tổ trưởng Kỹ sư Điện tự động hóa/Cơ điện
tử/Cơ khí động lực điện
Điều hành chung, xây dựng và lập kế hoạch vận hành hệ thống TG, thiết lập cài đặt thông số vận hành thiết bị theo tuần, tháng, mùa, quản lý tình hình hoạt động thiết bị  và hệ thống TG, cấp nước. 1
3.4.2 Nhân viên trực chính 1 Kỹ sư Điện tự động hóa/Cơ điện
tử/Cơ khí động lực điện
Vận hành, cài đặt thông số và giám sát hoạt động các thiết bị thông gió hầm Đèo Cả 1 và Cổ Mã 1 1 2
3.4.3 Nhân viên trực chính 2 Kỹ sư Điện tự động hóa/Cơ điện
tử/Cơ khí động lực điện
Vận hành, cài đặt thông số và giám sát hoạt động các thiết bị thông gió hầm Đèo Cả 2 và Cổ Mã 2 1 2
3.4.4 Nhân viên trực phụ, ghi chép nhật ký vận hành, thao tác vận hành thiết bị tại trạm Cao đẳng hoặc Công nhân vận
hành thiết bị điện/cơ điện tử
Cập nhật thông số, ghi chép số liệu hàng giờ, thao tác vận hành thiết bị tại các trạm khi không vận hành được từ giao diện máy tính 1 3
3.5 Tổ vận hành TMC hầm Cổ Mã 2 8
3.5.1 Trưởng kíp trực vận hành TMC. Kiêm
theo dõi, giám sát, thao tác vận hành và ghi chép số liệu hệ thống cấp nước PCCC, MFĐ, điện thoại.   (3 ca, mỗi ca 8 tiếng x 4 kíp)
Điều hành TMC Cổ Mã theo yêu cầu của TMC Đèo cả. Trực tiếp vận hành SCADA và lưu trữ dữ liệu. Kiêm vận hành hệ thống cấp nước PCCC, mấy phát điện dự phòng, Tổng đài điện thoại, SOS Phones. (3 ca, mỗi ca 8 tiếng x 4 kíp) 1 4
3.5.2 Nhân viên theo dõi, giám sát, thao tác
vận hành và ghi chép số liệu ITS, hệ thống, thông gió, chiếu sáng.  (3 ca, mỗi ca 8 tiếng x 4 kíp trực)
Kỹ sư Điện tự động hóa/Điện kỹ
thuật (Hệ thống, thiết bị); Điện tử/Điện tử viễn thông …
Nhân viên theo dõi, giám sát, thao tác
vận hành và ghi chép số liệu ITS, hệ thống, thông gió, chiếu sáng, CCTV, VMS, PA, FM, Barrie.  (3 ca, mỗi ca 8 tiếng x 4 kíp
trực)
1 4
4 ĐỘI CHỮA CHÁY, CỨU HỘ, CỨU NẠN HẦM ĐÈO CẢ, CỔ MÃ 17 66
4.1 Đội trưởng (Làm giờ hành chính) Kỹ sư/Cử nhân PCCC – CHCN Phụ trách chung 1
4.2 Đội phó kiêm trưởng kíp vận hành
(3 ca, mỗi ca 8 tiếng x 4 kíp trực)
Kỹ sư/Cử nhân PCCC – CHCN Tiếp nhận và xử lý thông tin vận hành ca trực, điều phối nhân lực trong kíp 1 4
4.3 Lái xe chữa cháy kiêm kíp trưởng chữa cháy đội hình lăng A/B xe
(3 ca, mỗi ca 8 tiếng x 4 kíp trực)
Lái xe hạng C/D đã qua lớp đào
tạo huấn luyện nghiệp vụ PCCC
Lái xe chữa cháy. Kíp trưởng điều hành đội
hình chữa cháy lăng A/B bằng xe chữa cháy
2 8
4.4 Lái xe công tác, xe thang, xe tiếp nước
(3 ca, mỗi ca 8 tiếng x 4 kíp trực)
Lái xe hạng C/D đã qua lớp đào
tạo huấn luyện nghiệp vụ PCCC
Lái xe công tác, xe thang, xe tiếp nước chữa cháy cho xe chữa cháy 1 3
4.5 Nhân viên Chữa cháy đội hình lăng A/B 2 người (3 ca, mỗi ca 8
tiếng x 4 kíp trực)
Công nhân đã qua lớp đào tạo huấn luyện nghiệp vụ PCCC Nhân viên chữa cháy đội hình lăng A/B theo xe chữa cháy 2 6
4.6 Nhân viên hướng dẫn lánh nạn Công nhân đã qua lớp đào tạo điều khiển giao thông, huấn luyện nghiệp vụ PCCC Nhân viên hướng dẫn lánh nạn khi có sự cố ách tắc, kẹt xe giao thông trong hầm, tai nạn, cháy nổ trong hầm 1 4
4.7 Lái xe cứu thương Công nhân lái xe hạng C/D đã qua lớp đào tạo huấn luyện nghiệp vụ y tế cứu thương Lái xe cứu thương 2 8
4.8 Nhân viên y tá, cứu nạn người. Trung cấp y tế Sơ cấp cứu ban đầu, cứu nạn người bị nạn 2 8
4.9 Lái xe kéo dỡ, cứu hộ Công nhân lái xe hạng FC đã qua lớp đào tạo huấn luyện nghiệp vụ PCCC và y tế cứu thương Lái xe kéo dỡ, cứu hộ kéo xe hỏng trong hầm 2 8
4.10 Nhân viên điều tiết giao thông, tuần tra
kiểm soát GT trong hầm, phân luồng xe, phối hợp giải phóng hiện trường.
Hướng dẫn điều tiết giao thông, chống tai nạn tiếp theo 2 8
4.11 Nhân viên điều tiết giao thông, phân
luồng xe trong hầm Cổ Mã
Điều tiết  giao thông, phân luồng xe trong hầm Cổ Mã 2 8
6 ĐỘI BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN VÀ KẾT CẤU HẦM (Làm hành chính) 25
6.1 Đội trưởng Kỹ sư: Điện tự động hóa/Điện kỹ
thuật (Hệ thống, thiết bị); Điện tử/Điện tử viễn thống; Cơ khí động lực.
Điều hành 0
6.2 Tổ Bảo dưỡng thiết bị điện, chiếu sáng, điều hòa. Cao đẳng/Công nhân đường dây và
trạm điện, Điện CN. Cao đẳng/Trung cấp nhiệt điện lạnh
Vệ sinh, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ TBA
110KV, đường dây và TBA 22/04KV, điện tự dùng, điện dự phòng chiếu sáng, hệ thống điều hòa và thông khí.
5
6.3 Tổ Bảo dưỡng thiết bị thông gió, cơ khí, trang thiết bị phục vụ PCCC. Cao đẳng/Công nhân đường dây và
trạm điện, Điện CN. Cao đẳng/Trung cơ khí động lực điện, cơ khí chế tạo.
Vệ sinh, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ hệ thống
thiết bị thông gió: Động cơ, thiết bị đo lường, thiết bị phụ trợ, thiết bị đóng cắt cục bộ động cơ, trang thiết bị phục vụ công tác PCCC
5
6.4 Tổ Bảo dưỡng thiết bị điện tử, điện tử viễn thông, CNTT, Hệ thống SCADA Cao đẳng/Trung cấp điện CN, điện tử, điện tử viễn thông, CNTT Vệ sinh, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ hệ thống
thiết bị điện tử, điện tử viễn thông: Máy tính, mạng LAN,
4
6.5 Tổ Bảo dưỡng xe máy, thiết bị công trình,  hệ thống thiết bị PCCC. Cao đẳng/Trung cấp cơ khi động lực, sửa chữa ô tô, cơ khí chế tạo Vệ sinh, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ xe ô tô, thiết bị xe máy công trình, hệ thống máy bơm, hệ thống đường ống cấp nước. 5
6.6 Tổ Bảo dưỡng kết cấu công trình hầm, hệ thống thoát nước Lao động phổ thông đã qua đào tạo
lớp QLBT cầu đường bộ, PCCC, Điều khiển GT
Vệ sinh, bảo dưỡng kết cấu hầm, hệ thống
thoát nước, hệ thống ATGT, hệ thống lắng lọc xử lý nước thải ..
6
5 ĐỘI BẢO VỆ 9 37
5.1 Đội trưởng (Hành chính) Cử nhân/Cao đẳng an ninh đã qua lớp huấn luyện các lớp nghiệp vụ PCCC, y tế cứu thương Điều hành chung, lập kế hoạch và lịch trực
vận hành của Đội bảo vệ, lập kế hoạch và thực hiện công tác kiểm tra, huấn nghiệp vụ bảo vệ .
1
5.2 Đội phó kiêm trưởng kíp vận hành
(3 ca, mỗi ca 8 tiếng x 4 kíp trực)
Cao đẳng/Trung cấp an ninh đã qua lớp huấn luyện các lớp nghiệp vụ PCCC, y tế cứu thương Tiếp nhận và xử lý thông tin vận hành trong
kíp trực, điều phối nhân lực trong kíp, ghi chép nhật ký vận hành, các công việc liên quan.
1 4
5.3 Nhân viên trực bảo vệ toàn nhà TMC hầm Đèo cả Công nhân phổ thông đã qua đào
tạo nghiệp vụ bảo vệ, điều tiết đảm bảo GT, PCCC, y tế cứu thương
Nhân viên trực bảo vệ toàn nhà TMC hầm Đèo cả 1 4
5.4 Nhân viên trực bảo vệ toàn nhà TMC Cổ Mã và Quảng trường phía Nam hầm Cổ Mã Công nhân phổ thông đã qua đào
tạo nghiệp vụ bảo vệ, điều tiết đảm bảo GT, PCCC, y tế cứu thương
Nhân viên trực bảo vệ toàn nhà TMC Cổ Mã và Quảng trường. 1 4
5.5 Nhân viên trực bảo vệ cửa hầm 1, 2 phía Bắc hầm Đèo Cả Công nhân phổ thông đã qua đào
tạo nghiệp vụ bảo vệ, điều tiết đảm bảo GT, PCCC, y tế cứu thương
Nhân viên trực bảo vệ cửa hầm 1, 2 phía Bắc hầm Đèo Cả. Kiểm soát ngăn ngừa phương tiện không đảm bảo điều điện qua hầm từ phía Bắc vào hầm Đèo Cả. 1 4
5.6 Nhân viên trực bảo vệ cửa hầm 1, 2 phía Nam hầm Đèo Cả Công nhân phổ thông đã qua đào
tạo nghiệp vụ bảo vệ, điều tiết đảm bảo GT, PCCC, y tế cứu thương
Nhân viên trực bảo vệ cửa hầm 1, 2 phía Nam hầm Đèo Cả 1 4
5.7 Nhân viên trực bảo vệ cửa hầm 1, 2 phía Bắc hầm Cổ Mã Công nhân phổ thông đã qua đào
tạo nghiệp vụ bảo vệ, điều tiết đảm bảo GT, PCCC, y tế cứu thương
Nhân viên trực bảo vệ cửa hầm 1, 2 phía Bắc hầm Cổ Mã 1 4
5.8 Nhân viên trực bảo vệ cửa hầm 1, 2 phía Nam hầm Cổ Mã Công nhân phổ thông đã qua đào
tạo nghiệp vụ bảo vệ, điều tiết đảm bảo GT, PCCC, y tế cứu thương
Trực bảo vệ cửa hầm 1, 2 phía Nam hầm Cổ Mã, kiểm soát ngăn ngừa phương tiện không đảm bảo điều điện qua hầm từ phía Nam vào hầm Cổ Mã. 1 4
5.9 Nhân viên trực kiểm soát phương tiện qua hầm tại cổng kiểm soát phía Bắc hầm Đèo Cả. Công nhân phổ thông đã qua đào
tạo nghiệp vụ bảo vệ, điều tiết đảm bảo GT, PCCC, y tế cứu thương
Trực kiểm soát ngăn ngừa phương tiện không đảm bảo điều điện qua hầm tại cổng kiểm soát, bảo vệ công trình phụ trợ liên quan tại khu vực. 1 4
5.10 Nhân viên trực kiểm soát phương tiện qua hầm tại cổng kiểm soát phía Nam hầm Cổ Mã. Công nhân phổ thông đã qua đào
tạo nghiệp vụ bảo vệ, điều tiết đảm bảo GT, PCCC, y tế cứu thương
Trực kiểm soát ngăn ngừa phương tiện không đảm bảo điều điện qua hầm tại cổng kiểm soát phía Nam hầm Cổ Mã, bảo vệ công trình phụ trợ liên quan tại khu vực. 1 4
TỔNG CỘNG (1+2+3+4+5+6) 192

 

4

Tuyển dụng nhân sự vận hành trạm thu phí thuộc dự án hầm đường bộ Đèo Cả – Phú Yên

TP.HCM
04/05/2017
09/11/2017

Tiêu chí tuyển dụng:

1. Trạm trưởng, trạm phó:

 • Đối với Nữ: Tuổi đời từ 28-32. Có bằng cấp Đại học/Cao Đẳng. Kinh nghiệm làm việc ở các vị trí quản lý, điều hành, thư ký, trợ lý, quản lý nhân sự… trên 05 năm. Cao 1,55m trở lên, ưu tiên: ngoại hình xinh, dễ nhìn.
 • Đối với Nam: Tuổi đời từ 28-40. Có bằng cấp Đại học/Cao Đẳng. Kinh nghiệm làm việc ở các vị trí quản lý, điều hành, thư ký, trợ lý, quản lý nhân sự… trên 05 năm. Cao 1,65m trở lên ưu tiên: ngoại hình dễ nhìn.

2. Đối với nhân viên thu phí, hậu kiểm, phân làn ĐT xe, đảm bảo ATGT:

 • Đối với Nữ: Tuổi đời từ 20-25, ngoại hình dễ nhìn, có bằng PTTH trở lên, cao 1,55m trở lên; Ưu tiên nữ có bằng trung cấp bất kỳ trở lên và ngoại hình khá, dễ nhìn;
 • Đối với Nam: Tuổi đời từ 20-28, ngoại hình dễ nhìn, có bằng PTTH trở lên, cao 1,65m trở lên; Ưu tiên Nam có bằng trung cấp bất kỳ trở lên và ngoại hình khá, dễ nhìn.

✪ Lợi ích:

 • Phát triển trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
 • Mức lương + phụ cấp hấp dẫn.
 • Tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo trong Cty.
 • Làm việc trong môi trường hoà đồng, thân thiện.

✪ Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2017

Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ trực tiếp đến Công ty hoặc theo địa chỉ email đến tuyendung@sbrc.vn (ghi rõ vị trí ứng tuyển)

Tên liên hệ: Ms Nhung 0916.108.435 Tel: 08. 3820 3388 / 08 3820 7979 – Fax: 08 3820 8899

Địa chỉ nhận hồ sơ:

VP Phú Yên: 44 Trần Hưng Đạo – TP Tuy Hòa – Phú Yên
VP HCM: 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 

5

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 05/2017

TP.HCM
29/05/2017
14/11/2017

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 05/2017

– Phó Giám đốc Xí nghiệp phụ trách kỹ thuật: 01 vị trí

– Nhân sự kỹ thuật, đội PCCC-CHCN: 23 nhân sự

– Phòng KTCĐ: 01 kỹ sư điện.

– Đội VH Lưới điện: 2 kỹ sư điện

– ITS: Cần tuyển 7 người,
trong đó: 1 kỹ sư tự động hóa, 1 kỹ sư cơ điện tử, 2 Kỹ sư CNTT, 2 Cao đẳng/trung cấp tự động hóa, 1 CĐ/TC CNTT

– TMC Cổ Mã: 1 Kỹ sư Tự động hóa.

– Bảo trì Bảo dưỡng: Cần tuyển 05 người, trong đó: 1 kỹ sư CNTT, 1 kỹ sư cơ khí động lực, 2 CĐ/TC CNTT, 1 CĐ/TC cơ khí.

– PCCC-CHCN: Cần tuyển 23 người, trong đó: 6 CĐ/TC y khoa, 1 CĐ/TC PCCC, 12 Lái xe và 4 LĐPT đã qua đào tạo.

 

6

Tuyển dụng Kiểm Toán Viên

TP.HCM
13/06/2017
25/11/2017

Nơi làm việc: Hà Nội,Hồ Chí Minh

Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định

Mức lương: Thương lượng

 

Mô tả công việc

– Thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính, tư vấn thuế cho các khách hàng phụ trách;
– Thực hiện dịch vụ kiểm toán nội bộ, thiết kế và thực hiện các thủ tục kiểm soát cho các khách hàng; Nhận diện rủi ro tiềm tàng trong hệ thống kiểm soát để cảnh báo và kiểm soát rủi ro.

Quyền lợi được hưởng

Phát triển trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Mức lương + phụ cấp hấp dẫn.
Tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo trong Cty.
Làm việc trong môi trường hoà đồng, thân thiện.

Yêu cầu công việc

– Trình độ học vấn :Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán.
Có bằng kiểm toán viên CPA VN, ưu tiên kiểm toán viên hành nghề đăng ký với Bộ tài chính.
– Trình độ ngoại ngữ :Trình độ C tiếng Anh hoặc tương đương
– Trình độ tin học :Thành thạo Excel và phần mềm kế toán (Smart pro, Fast, …)
– Kinh nghiệm làm việc :Trên 5 năm trong lĩnh vực kiểm toán, Ưu tiên có kinh nghiệm kiểm toán liên quan đến kiểm toán xây dựng cơ bản.
– Kỹ năng:
– Phân tích và giao tiếp tốt, làm việc dưới áp lực cao;
– Năng động, đi công tác;
– Quản lý, làm việc độc lập và theo nhóm tốt
– Độ tuổi :30 tuổi trở lên

Yêu cầu hồ sơ

– Đơn xin việc.
– Sơ yếu lý lịch.
– Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
– Các bằng cấp có liên quan.

Yêu cầu khác

Giới tính: Nam

Thông tin liên hệ

Người liên hệ: Bùi Hồng Quân
Địa chỉ công ty: 32 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp hồ sơ: 31-07-2017

7

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 09/2017

TP.HCM
13/09/2017
26/11/2017

1) Chuyên viên dự toán & hồ sơ dự án mảng thiết bị (Nhóm quản lý dự án)

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên dự toán & hồ sơ dự án mảng thiết bị (Nhóm quản lý dự án)
Số lượng: 02
Mức lương: 10 -18 triệu
Yêu cầu công việc: Tham gia việc đánh giá công nghệ, giải pháp, danh mục thiết bị ME-ITS: điện, cơ điện, các giải pháp giao thông thông minh (phần mềm, data center, SCADA, các giải pháp thông gió, chiếu sáng, CCTV, FM/UHF, phát sóng di dộng, điện nặng…)

Tham gia rà soát hồ sơ thiết kế.

Tham gia công tác lập dự toán các hạng mục thiết bị ME-ITS.

Bằng cấp: Đại học
Kinh nghiệm: 3 năm

Kinh nghiệm triển khai dự án (thi công, giám sát, hồ sơ) về Điện – Cơ – Điện tử – Phần mềm; kinh nghiệp lập dự toán mảng thiết bị kỹ thuật công nghệ

Ngoại ngữ Tiếng Anh

 

2) Chuyên viên quản trị hệ thống (Ban CNTT)

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên quản trị hệ thống (Ban CNTT)
Số lượng: 01
Mức lương: 15 – 20 triệu
Yêu cầu công việc: Vận hành và triển khai các dự án CNTT

Hỗ trợ ban IT trong việc quản lý hệ thống

Thực hiện các video clip hướng dẫn nhân viên sử dụng các chức năng cơ bản của email, backup data

Triển khai hệ thống eOffice (đào tạo, hướng dẫn sử dụng bằng video clip …)

Tăng cường nhân sự triển khai hệ thống CNTT của ban IT ở các site Đà Nẵng, Cù Mông, Hảo Sơn, Bắc Giang – Lạng Sơn

Bằng cấp: Đại học chuyên nghành CNTT

Có các chứng chỉ liên quan tới lĩnh vực Network System, Infrastructure, Virtualization của Microsoft, Vmware, Cisco

Kinh nghiệm: 3 năm

Kinh nghiệm triển khai dự án (thi công, giám sát, hồ sơ) về Điện – Cơ – Điện tử – Phần mềm; kinh nghiệp lập dự toán mảng thiết bị kỹ thuật công nghệ

Ngoại ngữ Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành Tiếng Anh

Giao tiếp tiếng Anh lưu loát

Khác Chấp nhận đi công tác xa (thời gian ngắn)

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Có thể làm thêm giờ bất cứ lúc nào

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai, đào tạo Sharepoint

 

3) Chuyên viên triển khai & hồ sơ dự án (Ban công nghệ, BĐH Dự án ITS)

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên triển khai & hồ sơ dự án (Ban công nghệ, BĐH Dự án ITS)
Số lượng: 02
Mức lương: 10 – 18 triệu
Yêu cầu công việc: Tham gia việc đánh giá công nghệ, giải pháp, danh mục thiết bị ME-ITS: điện, cơ điện, các giải pháp giao thông thông minh (phần mềm, data center, SCADA, các giải pháp thông gió, chiếu sáng, CCTV, FM/UHF, phát sóng di dộng, điện nặng…)

Rà soát hồ sơ Thiết kế, Hô sơ đề xuất

Trực tiếp triển khai, tổ chức triển khai, giám sát thi công các hạng mục liên quan trong các dự án ME-ITS

Quản lý hồ sơ dự án (pháp lý, tiến độ, hoàn công…)

Thực hiện các tài liệu hoàn công, công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, lập các tài liệu, quy trình vận hành

Bằng cấp: Đại học
Kinh nghiệm: 3 năm

Kinh nghiệm triển khai dự án (thi công, giám sát, hồ sơ) về Điện – Cơ – Điện tử – Phần mềm; kinh nghiệm lập hồ dơ công trường/dự án

Ngoại ngữ Tiếng Anh

 

Người liên hệ: Ban HCNS
Điện thoại 08-6919-1773 (Số line nội bộ: 1302 gặp Mr Thắng – Nhân sự)

 

8

Chuyên viên Tài chính – Văn phòng HĐQT

TP.HCM
02/11/2017
28/11/2017

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Tài chính – Văn phòng HĐQT

Nơi làm việc: 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, quận 1, Tp.HCM.

Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định

Mức lương: Thương lượng

 

Mô tả công việc

 • Tham mưu cho HĐQT, Tổng giám đốc trong lĩnh vực tài chính, đầu tư tài chính, kế toán và nghiệp vụ tài chính kế toán, kiểm soát nội bộ;
 • Phân tích tình hình tài chính của Công ty, nhận diện các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức, đưa ra giải pháp phù hợp;
 • Lập chiến lược và triển khai các chỉ tiêu tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; dự báo về tình hình vốn và thị trường vốn;
 • Đánh giá trên phương diện tài chính các hoạt động của Công ty. Đề xuất các giải pháp cấn đối tài chính, sử dụng tài chính hợp lý, bảo toàn và phát triển nguồn vốn; Quản lý dòng tiền dự án;
 • Tìm kiếm và tổ chức phân tích các cơ hội đầu tư: M&A, mua bán cổ phần, tham gia góp vốn vào các dự án; Thẩm định, đánh giá tính khả thi của các cơ hội đầu tư; Đề xuất phương án đầu tư;
 • Tổ chức phân tích tình hình tài chính và hoạt động SXKD của các công ty thành viên, Đề xuất phương án quản trị;
 • Quan hệ với Ngân hàng và các tổ chức tín dụng… trong hoạt động vay vốn trung hạn, dài hạn, ngắn hạn và lưu chuyển tiền tệ;
 • Tham mưu cho HĐQT trong việc điều phối các nguồn vốn của Công ty cho các dự án và hoạt động đầu tư;
 • Kiểm tra và phân tích các chỉ tiêu tài chính, đánh giá sức khỏe tài chính và hiệu quả sử dụng vốn toàn hệ thống, đánh giá các dữ liệu tài chính đáp ứng mục tiêu sinh lợi của các công ty trong hệ thống;
 • Phối hợp với các phòng ban/đơn vị trong việc triển khai thực hiện các Dự Án;
 • Thực hiện các công việc khác theo chị đạo của Giám đốc Chủ tịch HĐQT;

Quyền lợi được hưởng

 • Mức lương cạnh tranh, thu nhập thoả đáng theo năng lực, công việc ổn định.
 • Làm việc trong môi trường năng động chuyên nghiệp, công bằng với nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp và thăng tiến.
 • Hưởng nhiều chính sách đãi ngộ khác của Công ty.
 • Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…).
 • Hưởng lương tháng thứ 13 theo quy định công ty.
 • Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán;
 • Có kinh nghiệm 3 năm trở lên ở vị trí tương đương;
 • Chuyên môn tốt trong nghiệp vụ, nghiêm khắc, cần cù, chủ động, sáng tạo;
 • Có kỹ năng lập kế hoạch, phân công và tổ chức giám sát thực hiện công việc;
 • Am hiểu về quy định, chính sách của Nhà nước liên quan đến tổ chức công tác kế toán, tài chính;
 • Kỹ năng thu thập số liệu kế toán, thống kê và tổng hợp lập báo cáo phân tích, đề xuất biện pháp thực hiện.
 • Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, phần mềm kế toán.

Yêu cầu hồ sơ

 • Thông tin ứng viên (CV)
 • Sơ yếu lí lịch có dán ảnh 4×6 (không quá 06 tháng)
 • Bản sao giấy khai sinh, các văn bằng, chứng chỉ.
 • Giấy khám sức khỏe không quá 06 tháng.
 • Chứng minh thư, hộ khẩu photo công chứng.

Thông tin liên hệ

Người liên hệ: Mr Hanh. Mobile: 0912 817 579

Nộp hồ sơ trực tuyến qua địa chỉ email: tuyendung@sbrc.vn

Hoặc nộp trực tiếp tại Ban HCNS – Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cầu đường Sài Gòn

Địa chỉ công ty: 32 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

 

9

Phó Ban Hành chính Nhân sự

TP.HCM
02/11/2017
29/11/2017

Vị trí tuyển dụng: Phó Ban Hành chính Nhân sự

Nơi làm việc: 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, quận 1, Tp.HCM.

Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định

Mức lương: Thương lượng

 

Mô tả công việc

 • Tham mưu cho Trưởng ban về công tác xây dựng tổ chức bộ máy nhân sự, hoạch định nguồn nhân lực, quản lý nhân sự toàn Công ty;
 • Tham mưu đề xuất xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chính sách về nhân sự của Công ty;
 • Tham mưu xây dựng cơ cấu tổ chức và hệ thống Bản mô tả công việc, tiêu chuẩn công việc cho tất cả các chức danh trong toàn Công ty;
 • Tham gia xây dựng và giám sát thực hiện các quy chế quản lý của Công ty;
 • Lập kế hoạch chiến lược nhân sự hàng năm theo báo cáo tổng thể tình hình thực trạng về nhân sự và định hướng phát triển của Công ty;
 • Lập kế hoạch về ngân sách cho các kế hoạch tuyển dụng và trình Tổng Giám đốc phê duyệt;
 • Phối hợp Trưởng ban trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo hội nhập và phát triển nguồn nhân lực;
 • Giám sát việc thực hiện các thủ tục tiếp nhận, ký kết, gia hạn hoặc chẩm dứt hợp đồng lao động với nhân viên tại các đơn vị, xí nghiệp của Công ty;
 • Giám sát công tác quản lý và cập nhật hồ sơ của nhân viên, quá trình công tác (hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, lương, cấp bậc, quá trình điều động, khen thưởng, kỷ luật…) của nhân viên trong toàn Công ty;
 • Tham mưu Trưởng ban xây dựng và thực hiện lộ trình lương thưởng (xây dựng và quản lý hệ thống thang bảng lương, quỹ lương, quy trình tăng lương…) cho nhân viên trong toàn Công ty;
 • Giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội cho nhân viên trong toàn Công ty;
 • Giám sát quản lý công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh trong Công ty;
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo Công ty

Quyền lợi được hưởng

 • Mức lương cạnh tranh, thu nhập thoả đáng theo năng lực, công việc ổn định.
 • Làm việc trong môi trường năng động chuyên nghiệp, công bằng với nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp và thăng tiến.
 • Hưởng nhiều chính sách đãi ngộ khác của Công ty.
 • Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…).
 • Hưởng lương tháng thứ 13 theo quy định công ty.
 • Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Quản trị nhân lực, Luật, Quan hệ lao động, Kinh tế lao động;
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương;
 • Có kiến thức chung về quản trị doanh nghiệp, hiểu biết sâu về lĩnh vực quản lý hành chính nhân sự, nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật về lao động, BHXH, BHYT và các chính sách khác liên quan đến quan hệ lao động. Thành thạo MS Office (Word, excel, Powel Point).
 • Hoạch định, tổ chức, đánh giá, phân tích, giải quyết vấn đề.
 • Kỹ năng đào tạo, phát triển nhân viên.
 • Kỹ năng giao tiếp thiết phục.
 • Kỹ năng đàm phán..

Yêu cầu hồ sơ

 • Thông tin ứng viên (CV)
 • Sơ yếu lí lịch có dán ảnh 4×6 (không quá 06 tháng)
 • Bản sao giấy khai sinh, các văn bằng, chứng chỉ.
 • Giấy khám sức khỏe không quá 06 tháng.
 • Chứng minh thư, hộ khẩu photo công chứng.

Thông tin liên hệ

Người liên hệ: Mr Hanh. Mobile: 0912 817 579

Nộp hồ sơ trực tuyến qua địa chỉ email: tuyendung@sbrc.vn

Hoặc nộp trực tiếp tại Ban HCNS – Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cầu đường Sài Gòn

Địa chỉ công ty: 32 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

 

10

Phó Ban Pháp chế

TP.HCM
02/11/2017
26/11/2017

Vị trí tuyển dụng: Phó Ban Pháp chế

Nơi làm việc: 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, quận 1, Tp.HCM.

Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định

Mức lương: Thương lượng

 

Mô tả công việc

 • Thực hiện các thủ tục liên quan đến thành lập, thay đổi, chia tách, sáp nhập doanh nghiệp, đầu tư tài chính, đầu tư xây dựng, sở hữu trí tuệ.
 • Xây dựng và chủ trì soạn thảo các văn bản định chế phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của Tập đoàn và các công ty thành viên.
 • Nghiên cứu và tư vấn pháp luật cho Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và các phòng ban trong hoạt động kinh doanh của Công ty đúng quy định pháp luật;
 • Dự báo các chính sách pháp luật và quản lý rủi ro;
 • Dự thảo, rà soát các hợp đồng của Công ty đảm bảo tính quy chuẩn, pháp lý; Phát hiện các nội dung bất lợi do đối tác soạn thảo để tư vấn, đề xuất cho Ban lãnh đạo giải pháp tối ưu khả thi; Chủ trì giải quyết các phát sinh tranh chấp giữa các bên (nếu có);
 • Trực tiếp rà soát, soạn thảo các hợp đồng kinh tế, các biên bản cuộc họp hoặc các văn bản liên quan đến pháp luật.
 • Kiểm tra tính pháp lý các hợp đồng, văn bản quy chế hoạt động do các đơn vị trong Tập đoàn dự thảo và đề xuất.
 • Hệ thống hóa, quản lý văn bản pháp lý phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các công ty thành viên
 • Cập nhật, tổng hợp, giới thiệu văn bản pháp luật mới ban hành có liên quan thiết thực đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
 • Thực hiện một số công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban tổng giám đốc Công ty

 

Quyền lợi được hưởng

 • Mức lương cạnh tranh, thu nhập thoả đáng theo năng lực, công việc ổn định.
 • Làm việc trong môi trường năng động chuyên nghiệp, công bằng với nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp và thăng tiến.
 • Hưởng nhiều chính sách đãi ngộ khác của Công ty.
 • Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…).
 • Hưởng lương tháng thứ 13 theo quy định công ty.
 • Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học Luật;
 • Ưu tiên ứng viên đã có chứng chỉ hành nghề Luật sư;
 • Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
 • Có kiến thức chắc chắn về pháp luật Việt Nam đặc biệt là pháp luật về doanh nghiệp, kinh doanh, bất động sản, xây dựng, đấu thầu, đầu tư, lao động;
 • Có tư duy phản biện; kỹ năng trình bày, diễn giải ý tưởng ngắn gọn, thuyết phục;
 • Có kỹ năng tổ chức thực hiện công việc hiệu quả;
 • Có tinh thần học hỏi và chịu được áp lực công việc cao;
 • Sử dụng thành thạo phần mềm vi tính văn phòng của Microsoft.

Yêu cầu hồ sơ

 • Thông tin ứng viên (CV)
 • Sơ yếu lí lịch có dán ảnh 4×6 (không quá 06 tháng)
 • Bản sao giấy khai sinh, các văn bằng, chứng chỉ.
 • Giấy khám sức khỏe không quá 06 tháng.
 • Chứng minh thư, hộ khẩu photo công chứng.

Thông tin liên hệ

Người liên hệ: Mr Hanh. Mobile: 0912 817 579

Nộp hồ sơ trực tuyến qua địa chỉ email: tuyendung@sbrc.vn

Hoặc nộp trực tiếp tại Ban HCNS – Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cầu đường Sài Gòn

Địa chỉ công ty: 32 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

 

11

Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị

TP.HCM
11/11/2017
30/11/2017

Vị trí tuyển dụng: Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị

Nơi làm việc: 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, quận 1, Tp.HCM.

Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định

Mức lương: Thương lượng

 

Mô tả công việc

 • Chuẩn bị chương trình các cuộc họp Hội đồng quản trị theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị bao gồm lập và gửi thông báo mời họp, giấy triệu tập họp, chuẩn bị các báo cáo liên quan đến chương trình họp dựa trên ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, thường trực HĐQT và ý kiến các thành viên HĐQT.
 • Lập kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt. Theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện.
 • Giúp việc cho HĐQT trong công tác kiểm tra, rà soát và đánh giá về tình hình thực hiện các công việc, nhiệm vụ HĐQT giao Ban điều hành; Báo cáo đề xuất với HĐQT các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải quyết các kiến nghị của Ban điều hành trong quá trình thực hiện dự án đầu tư cũng như điều hành của doanh nghiệp.
 • Đầu mối triển khai các công tác đối nội, đối ngoại của Hội đồng quản trị.
 • Giúp việc cho Hội đồng quản trị trong việc soạn thảo tài liệu cho các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp Chủ tịch HĐQT triệu tập họp ĐHCĐ bao gồm: Soạn thảo giấy triệu tập họp, chuẩn bị tài liệu, lấy ý kiến thông qua các nội dung họp….
 • Tham mưu, đề xuất với Hội đồng quản trị và Chủ tịch HĐQT trong việc đưa ra những đường lối, chính sách, quyết định của Hội đồng quản trị về những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị và Chủ tịch HĐQT.
 • Soạn thảo, trình HĐQT phê duyệt chương trình, kế hoạch thanh tra định kỳ hàng năm, thanh tra đột xuất theo quy định trong phạm vi, trách nhiệm quản lý của HĐQT;
 • Phối hợp với các phòng ban chức năng, ban lãnh đạo Công ty, giúp HĐQT kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị, cá nhân, giữ nghiêm kỷ luật lao động, đảm bảo hoạt động công ty được xuyên suốt, minh bạch.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

Quyền lợi được hưởng

 • Mức lương cạnh tranh, thu nhập thoả đáng theo năng lực, công việc ổn định.
 • Làm việc trong môi trường năng động chuyên nghiệp, công bằng với nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp và thăng tiến.
 • Hưởng nhiều chính sách đãi ngộ khác của Công ty.
 • Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…).
 • Hưởng lương tháng thứ 13 theo quy định công ty.
 • Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế xây dựng, Kinh tế kế hoạch, Giao thông…
 • Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
 • Có tinh thần học hỏi và chịu được áp lực công việc cao;
 • Có tư duy phản biện; kỹ năng trình bày, diễn giải ý tưởng ngắn gọn, thuyết phục;
 • Kỹ năng tổ chức thực hiện công việc hiệu quả;
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng truyền đạt thông chính xác, thuyết phục, khéo léo.
 • Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề.
 • Là người tin cậy và có tư cách đạo đức tốt.
 • Sử dụng thành thạo phần mềm vi tính văn phòng của Microsoft.

Yêu cầu hồ sơ

 • Thông tin ứng viên (CV)
 • Sơ yếu lí lịch có dán ảnh 4×6 (không quá 06 tháng)
 • Bản sao giấy khai sinh, các văn bằng, chứng chỉ.
 • Giấy khám sức khỏe không quá 06 tháng.
 • Chứng minh thư, hộ khẩu photo công chứng.

Thông tin liên hệ

Người liên hệ: Mr Hanh. Mobile: 0912 817 579

Nộp hồ sơ trực tuyến qua địa chỉ email: tuyendung@sbrc.vn

Hoặc nộp trực tiếp tại Ban HCNS – Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cầu đường Sài Gòn

Địa chỉ công ty: 32 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh