Nhân sự chủ chốt

null

ÔNG VÕ THỤY LINH

Chủ tịch Hội đồng quản trị

null

ÔNG TRẦN VĂN THẾ

Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực

null

ÔNG LƯU BÁ HỢP

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

null

ÔNG NGUYỄN VĂN SÁNG

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

null

ÔNG VŨ MINH HOÀNG

Thành viên Hội đồng quản trị

null

ÔNG ĐỖ VĂN NAM

Thành viên Hội đồng quản trị

null

ÔNG HỒ NGHĨA DŨNG

Cố vấn cấp cao

Nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Chủ tịch Hội đồng Cố vấn

null

PGS. TS. TRẦN CHỦNG

Cố vấn cấp cao

Nguyên Cục trưởng Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng).

Nguyên Ủy viên thường trực Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước các Công trình xây dựng.

null

ÔNG LÊ ĐỨC HIỆP

Cố vấn cấp cao

Nguyên Phó Cục trưởng Cơ quan An ninh Điều tra (Bộ Công An).

null

TS. NGUYỄN ANH TUẤN

Cố vấn cấp cao

Nguyên Tổng Biên tập Báo Đầu tư.

Nguyên Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

null

THIẾU TƯỚNG NGUYỄN HUY MẠ

Cố vấn cấp cao

Nguyên Cục trưởng Cục Hồ sơ cảnh sát.

Phó Cục trưởng Cảnh sát kinh tế.

null

ÔNG LÊ QUANG ĐẠO

Cố vấn cấp cao

Kiểm sát viên cao cấp Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Nguyên Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh Phú Yên.

Nguyên Tỉnh Ủy viên Phú Yên.

null

ÔNG NGÔ VĂN QUÝ

Cố vấn cấp cao

Vụ trưởng Chuyên ngành 4 – Kiểm toán nhà nước.

Nguyên Vụ phó vụ Kiểm toán đầu tư.

Nguyên Chủ tịch UBND Thành phố Bắc Giang.

null

ÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH

Cố vấn cấp cao

null

ÔNG VÕ THỤY LINH

Tổng Giám đốc

null

ÔNG ĐỖ VĂN NAM

Tổng Giám đốc

null

ÔNG TRẦN VĂN THẾ

Tổng Giám đốc

null

ÔNG NGUYỄN VĂN SÁNG

Phó Tổng Giám đốc

null

ÔNG PHẠM HẢI ĐĂNG

Phó Tổng Giám đốc

null

ÔNG NGUYỄN XUÂN HƯỞNG

Phó Tổng Giám đốc

null

ÔNG PHẠM LÊ HUY

Phó Tổng Giám đốc

null

ÔNG CAO NGỌC NAM

Phó Tổng Giám đốc

null

ÔNG PHẠM DUY HIẾU

Phó Tổng Giám đốc