Dự án

Thi công xây dựng phần đường và cầu trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Thi công xây dựng phần đường và cầu trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

 • Thông tin dự án
 • Hình ảnh
Tên dự án : Đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận
Hạng mục : Gói thầu XL01A, XL07, XL08
Phạm vi thực hiện : Thi công các cầu: Kênh 2A, cầu Kênh Xáng, cầu Sao, cầu ĐT.874, cầu Tân Phú; phần đường dẫn Km55+469-Km58+206, Km61+380-Km62+618
Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận
Bên giao thầu : Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch
Nhà thầu : Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư xây dựng Cầu đường Sài Gòn
Giá trị hợp đồng : 360.550.000.000 đồng
Năm thực hiện : 2016-2018
Thi công xây dựng phần đường và cầu trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Thi công xây dựng đường dẫn phía Nam hầm Cù Mông

Thi công xây dựng đường dẫn phía Nam hầm Cù Mông

 • Thông tin dự án
 • Hình ảnh
Tên dự án : Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả
Hạng mục : Hầm đèo Cù Mông
Phạm vi thực hiện : Thi công phần nền, công trình trên tuyến và một phần phần mặt đường phía Nam hầm Cù Mông
Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả
Bên giao thầu : Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Hải Thạch
Nhà thầu : Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư xây dựng Cầu đường Sài Gòn
Giá trị hợp đồng : 80.000.000.000 đồng
Năm thực hiện : 2017-2018
Thi công xây dựng đường dẫn phía Nam hầm Cù Mông

Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả

Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả

 • Thông tin dự án
 • Hình ảnh
Tên dự án : Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả
Hạng mục : Cầu số 3 trên đường dẫn phía Nam hầm Đèo Cả
Phạm vi thực hiện : Thi công phần kết cấu Cầu số 3
Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần BOT cầu Thái Hà
Bên giao thầu : Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bản Thái
Nhà thầu : Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư xây dựng Cầu đường Sài Gòn
Giá trị hợp đồng : 113.253.412.000 đồng
Năm thực hiện : 2015-2017
Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả

Thi công xây dựng cầu 2A, đường dẫn phía Bắc hầm Đèo Cả

Thi công xây dựng cầu 2A, đường dẫn phía Bắc hầm Đèo Cả

 • Thông tin dự án
 • Hình ảnh
Tên dự án : Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả
Hạng mục : Cầu số 2A trên đường dẫn phía bắc hầm Đèo Cả
Phạm vi thực hiện : Thi công phần trụ và một phần kết cấu phần trên
Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả
Bên giao thầu : Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch
Nhà thầu : Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư xây dựng Cầu đường Sài Gòn
Giá trị hợp đồng : 60.714.476.000 đồng
Năm thực hiện : 2015-2017
Thi công xây dựng cầu 2A, đường dẫn phía Bắc hầm Đèo Cả

Tư vấn thiết kế hệ thống M&E hầm Cù Mông

Tư vấn thiết kế hệ thống M&E hầm Cù Mông

 • Thông tin dự án
 • Hình ảnh
Tên dự án : Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả
Hạng mục : Hầm đèo Cù Mông
Phạm vi thực hiện : Cung cấp chuyên gia Tư vấn thiết kế hệ thống M&E bước thiết kế kỹ thuật hạng mục hầm đèo Cù Mông
Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả
Nhà thầu : Liên danh Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư xây dựng Cầu đường Sài Gòn
Giá trị hợp đồng : 90.000.000 đồng
Năm thực hiện : 2016
Tư vấn thiết kế hệ thống M&E hầm Cù Mông

Dự án thu phí tự động không dừng đối với các trạm thu phí thuộc khu vực miền Trung, miền Nam

Dự án thu phí tự động không dừng đối với các trạm thu phí thuộc khu vực miền Trung, miền Nam

 • Thông tin dự án
 • Hình ảnh
Tên dự án : Dự án thu phí tự động không dừng đối với các trạm thu phí thuộc khu vực miền Trung, miền Nam và do Vietinbank tài trợ vốn
Nhà đầu tư : Liên danh: Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cầu đường Sài Gòn
Tổng mức đầu tư : 3.294.000.000.000 đồng
Năm thực hiện : 2016-2021
Dự án thu phí tự động không dừng đối với các trạm thu phí thuộc khu vực miền Trung, miền Nam

Khảo sát hiện trạng vỏ hầm Hải Vân

Khảo sát hiện trạng vỏ hầm Hải Vân

 • Thông tin dự án
 • Hình ảnh
Tên dự án : Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả
Hạng mục : Mở rộng hầm đường bộ Hải Vân
Phạm vi thực hiện : Khảo sát hiện trạng vỏ hầm Hải Vân số 1 bằng máy quét camera hình ảnh tự động
Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả
Nhà thầu : Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng Cầu đường Sài Gòn – Công ty Alpin Technik – Công ty Welly Enterprises
Giá trị hợp đồng : 6.500.000.000 đồng
Năm thực hiện : 2016
Khảo sát hiện trạng vỏ hầm Hải Vân

Tư vấn thiết kế hệ thống M&E hầm Cù Mông

Tư vấn thiết kế hệ thống M&E hầm Cù Mông

 • Thông tin dự án
 • Hình ảnh
Tên dự án : Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả
Hạng mục : Hầm đèo Cù Mông
Phạm vi thực hiện : Cung cấp chuyên gia Tư vấn thiết kế hệ thống M&E bước thiết kế kỹ thuật hạng mục hầm đèo Cù Mông
Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả
Nhà thầu : Liên danh Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư xây dựng Cầu đường Sài Gòn
Giá trị hợp đồng : 90.000.000 đồng
Năm thực hiện : 2016
Tư vấn thiết kế hệ thống M&E hầm Cù Mông

Khảo sát hiện trạng vỏ hầm Hải Vân

Khảo sát hiện trạng vỏ hầm Hải Vân

 • Thông tin dự án
 • Hình ảnh
Tên dự án : Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả
Hạng mục : Mở rộng hầm đường bộ Hải Vân
Phạm vi thực hiện : Khảo sát hiện trạng vỏ hầm Hải Vân số 1 bằng máy quét camera hình ảnh tự động
Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả
Nhà thầu : Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng Cầu đường Sài Gòn – Công ty Alpin Technik – Công ty Welly Enterprises
Giá trị hợp đồng : 6.500.000.000 đồng
Năm thực hiện : 2016
Khảo sát hiện trạng vỏ hầm Hải Vân

Thi công xây dựng phần đường và cầu trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Thi công xây dựng phần đường và cầu trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

 • Thông tin dự án
 • Hình ảnh
Tên dự án : Đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận
Hạng mục : Gói thầu XL01A, XL07, XL08
Phạm vi thực hiện : Thi công các cầu: Kênh 2A, cầu Kênh Xáng, cầu Sao, cầu ĐT.874, cầu Tân Phú; phần đường dẫn Km55+469-Km58+206, Km61+380-Km62+618
Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận
Bên giao thầu : Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch
Nhà thầu : Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư xây dựng Cầu đường Sài Gòn
Giá trị hợp đồng : 360.550.000.000 đồng
Năm thực hiện : 2016-2018
Thi công xây dựng phần đường và cầu trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Thi công xây dựng đường dẫn phía Nam hầm Cù Mông

Thi công xây dựng đường dẫn phía Nam hầm Cù Mông

 • Thông tin dự án
 • Hình ảnh
Tên dự án : Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả
Hạng mục : Hầm đèo Cù Mông
Phạm vi thực hiện : Thi công phần nền, công trình trên tuyến và một phần phần mặt đường phía Nam hầm Cù Mông
Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả
Bên giao thầu : Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Hải Thạch
Nhà thầu : Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư xây dựng Cầu đường Sài Gòn
Giá trị hợp đồng : 80.000.000.000 đồng
Năm thực hiện : 2017-2018
Thi công xây dựng đường dẫn phía Nam hầm Cù Mông

Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả

Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả

 • Thông tin dự án
 • Hình ảnh
Tên dự án : Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả
Hạng mục : Cầu số 3 trên đường dẫn phía Nam hầm Đèo Cả
Phạm vi thực hiện : Thi công phần kết cấu Cầu số 3
Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần BOT cầu Thái Hà
Bên giao thầu : Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bản Thái
Nhà thầu : Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư xây dựng Cầu đường Sài Gòn
Giá trị hợp đồng : 113.253.412.000 đồng
Năm thực hiện : 2015-2017
Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả

Thi công xây dựng cầu 2A, đường dẫn phía Bắc hầm Đèo Cả

Thi công xây dựng cầu 2A, đường dẫn phía Bắc hầm Đèo Cả

 • Thông tin dự án
 • Hình ảnh
Tên dự án : Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả
Hạng mục : Cầu số 2A trên đường dẫn phía bắc hầm Đèo Cả
Phạm vi thực hiện : Thi công phần trụ và một phần kết cấu phần trên
Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả
Bên giao thầu : Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch
Nhà thầu : Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư xây dựng Cầu đường Sài Gòn
Giá trị hợp đồng : 60.714.476.000 đồng
Năm thực hiện : 2015-2017
Thi công xây dựng cầu 2A, đường dẫn phía Bắc hầm Đèo Cả

Thi công xây dựng phần đường và cầu trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Thi công xây dựng phần đường và cầu trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

 • Thông tin dự án
 • Hình ảnh
Tên dự án : Đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận
Hạng mục : Gói thầu XL01A, XL07, XL08
Phạm vi thực hiện : Thi công các cầu: Kênh 2A, cầu Kênh Xáng, cầu Sao, cầu ĐT.874, cầu Tân Phú; phần đường dẫn Km55+469-Km58+206, Km61+380-Km62+618
Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận
Bên giao thầu : Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch
Nhà thầu : Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư xây dựng Cầu đường Sài Gòn
Giá trị hợp đồng : 360.550.000.000 đồng
Năm thực hiện : 2016-2018
Thi công xây dựng phần đường và cầu trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Thi công xây dựng đường dẫn phía Nam hầm Cù Mông

Thi công xây dựng đường dẫn phía Nam hầm Cù Mông

 • Thông tin dự án
 • Hình ảnh
Tên dự án : Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả
Hạng mục : Hầm đèo Cù Mông
Phạm vi thực hiện : Thi công phần nền, công trình trên tuyến và một phần phần mặt đường phía Nam hầm Cù Mông
Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả
Bên giao thầu : Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Hải Thạch
Nhà thầu : Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư xây dựng Cầu đường Sài Gòn
Giá trị hợp đồng : 80.000.000.000 đồng
Năm thực hiện : 2017-2018
Thi công xây dựng đường dẫn phía Nam hầm Cù Mông

Dự án thu phí tự động không dừng đối với các trạm thu phí thuộc khu vực miền Trung, miền Nam

Dự án thu phí tự động không dừng đối với các trạm thu phí thuộc khu vực miền Trung, miền Nam

 • Thông tin dự án
 • Hình ảnh
Tên dự án : Dự án thu phí tự động không dừng đối với các trạm thu phí thuộc khu vực miền Trung, miền Nam và do Vietinbank tài trợ vốn
Nhà đầu tư : Liên danh: Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cầu đường Sài Gòn
Tổng mức đầu tư : 3.294.000.000.000 đồng
Năm thực hiện : 2016-2021
Dự án thu phí tự động không dừng đối với các trạm thu phí thuộc khu vực miền Trung, miền Nam

Tư vấn thiết kế hệ thống M&E hầm Cù Mông

Tư vấn thiết kế hệ thống M&E hầm Cù Mông

 • Thông tin dự án
 • Hình ảnh
Tên dự án : Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả
Hạng mục : Hầm đèo Cù Mông
Phạm vi thực hiện : Cung cấp chuyên gia Tư vấn thiết kế hệ thống M&E bước thiết kế kỹ thuật hạng mục hầm đèo Cù Mông
Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả
Nhà thầu : Liên danh Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư xây dựng Cầu đường Sài Gòn
Giá trị hợp đồng : 90.000.000 đồng
Năm thực hiện : 2016
Tư vấn thiết kế hệ thống M&E hầm Cù Mông