Dự án


Hạng mục dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân

Hạng mục dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân

 • Thông tin dự án
 • Hình ảnh
Tên dự án : Hạng mục dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân
Loại, cấp công trình : Công trình giao thông, cấp đặc biệt
Tổng mức đầu tư : 7.296 tỷ đồng
Thời gian thực hiện : 2016 – 2020
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Thừa Thiên Huế và Thành phố Đà Nẵng
SBRC làm tổng thầu thi công các hạng mục chính và phụ trợ bao gồm:
– Thi công cải tạo, nâng cấp đường dẫn và hầm Hải Vân 1;
– Thi công thân hầm, đường dẫn vào hầm Hải Vân số 2;
– Hệ thống Điện, ITS;
– Các công trình phụ trợ phục vụ vận hành;
Giá trị thực hiện : 4.200 tỷ đồng
Hạng mục dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân

Xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn đoạn Km54+100 – Km108+500

Xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn đoạn Km54+100 – Km108+500

 • Thông tin dự án
 • Hình ảnh
Tên dự án : Xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn đoạn Km54+100 – Km108+500
Loại, cấp công trình : Công trình giao thông, cấp I
Tổng mức đầu tư : 12.189 tỷ đồng
Thời gian thực hiện : 2015 – 2018
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn
SBRC làm tổng thầu quản lý các gói thầu chính về cầu, đường; đồng thời trực tiếp thi công 1 phần các công việc cầu, đường, ATGT, chiếu sáng
Giá trị thực hiện : 700 tỷ đồng
Xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn đoạn Km54+100 – Km108+500

Mở rộng QL1 đoạn Km1374+525 – Km1392 và Km1405 – Km1425, tỉnh Khánh Hòa

Mở rộng QL1 đoạn Km1374+525 – Km1392 và Km1405 – Km1425, tỉnh Khánh Hòa

 • Thông tin dự án
 • Hình ảnh
Tên dự án : Dự án mở rộng QL1 đoạn Km1374+525 – Km1392 và Km1405 – Km1425, tỉnh Khánh Hòa
Loại, cấp công trình : Công trình giao thông, cấp I
Tổng mức đầu tư : 2.644 tỷ đồng
Thời gian thực hiện : 2013 – 2016
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Khánh Hòa
Các đơn vị thành viên SBRC thi công các hạng mục nền, mặt đường, ATGT
Giá trị thực hiện : 350 tỷ đồng
Mở rộng QL1 đoạn Km1374+525 – Km1392 và Km1405 – Km1425, tỉnh Khánh Hòa

Thi công xây dựng phần đường và cầu trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Thi công xây dựng phần đường và cầu trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

 • Thông tin dự án
 • Hình ảnh
Tên dự án : Dự án đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận
Hạng mục : Gói thầu XL01A, XL07, XL08
Năm thực hiện : 2016 – 2018
Các đơn vị thành viên SBRC thi công các gói thầu cầu, đường
Giá trị thực hiện : 360 tỷ đồng
Thi công xây dựng phần đường và cầu trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Hạng mục dự án hầm đèo Cù Mông

Hạng mục dự án hầm đèo Cù Mông

 • Thông tin dự án
 • Hình ảnh
Tên dự án : Hạng mục dự án hầm đèo Cù Mông
Loại, cấp công trình : công trình giao thông, cấp đặc biệt
Tổng mức đầu tư : 3.921 tỷ đồng
Thời gian thực hiện : 2015 – 2019
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Bình Định và tỉnh Phú Yên
SBRC làm tổng thầu thi công các hạng mục chính và phụ trợ bao gồm:
–  Thi công cửa hầm, thân hầm;
–  Đường công vụ, dẫn vào 2 đầu hầm;
–  Hệ thống Điện nguồn, ITS;
–  Trạm thu phí, trung tâm điều hành hầm TMC
Giá trị thực hiện : 3.000 tỷ đồng
Hạng mục dự án hầm đèo Cù Mông

Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả

Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả

 • Thông tin dự án
 • Hình ảnh
Tên dự án : Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả
Loại, cấp công trình: : Công trình giao thông, cấp đặc biệt
Tổng mức đầu tư: : 11.378 tỷ đồng
Thời gian thực hiện : 2012 – 2017
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa
Nhà thầu : Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư xây dựng Cầu đường Sài Gòn
Các đơn vị thành viên SBRC thi công các hạng mục gồm:
– Đào gia cố một phần thân hầm; thi công một phần vỏ hầm;
– Cung cấp, lắp đặt hệ thống điện nguồn;
– Thi công xây dựng một phần đường dẫn, đường công vụ;
– Thi công các khu tái định cư và các hạng mục phụ trợ phục vụ vận hành.
Giá trị thực hiện : 2.500 tỷ đồng
Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả