Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả

Project Description
Tên dự án : Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả
Loại, cấp công trình: : Công trình giao thông, cấp đặc biệt
Tổng mức đầu tư: : 11.378 tỷ đồng
Thời gian thực hiện : 2012 – 2017
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa
Nhà thầu : Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư xây dựng Cầu đường Sài Gòn
Các đơn vị thành viên SBRC thi công các hạng mục gồm:
– Đào gia cố một phần thân hầm; thi công một phần vỏ hầm;
– Cung cấp, lắp đặt hệ thống điện nguồn;
– Thi công xây dựng một phần đường dẫn, đường công vụ;
– Thi công các khu tái định cư và các hạng mục phụ trợ phục vụ vận hành.
Giá trị thực hiện : 2.500 tỷ đồng