Author - mypage

Tổng hợp tuyển dụng theo định biên tháng 4/2017

TT Bộ phận – chức danh Chuyên môn tuyển dụng Nhiệm vụ Số lượng 1 kíp trực Cần tuyển 1 LÃNH ĐẠO 2 1.1 Giám đốc Thạc sỹ/Kỹ sư Điện kỹ thuật/Tự động hóa/Cơ điện tử;  – Phụ trách điều hành chung; – Phụ trách trực tiếp TC, HC, NS và Kế toán; – [...]