Bộ Nhận Diện Thương Hiệu

BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU VIETLISH CO-SPACES

Tải xuống Logos và bộ nhận diện thương hiệu 

Logos & Guidelines

Logo thân thiện với web, có ba màu chính. Màu cam và xanh lam được thiết kế cho nền sáng, trong khi màu trắng là màu lý tưởng cho nền màu tối.

Để tải xuống, yêu cầu tuân theo các nguyên tắc của công ty và thương hiệu.

Tải bộ nhận diện thương hiệu Vietlish Co-spaces TẠI ĐÂY


logo-vietlish

Đăngký