Liên hệ

Công ty TNHH ZIONCOM Việt Nam

Điện thoại 028 38 911 525

028 38 911 526

Fax 028 38 911 527
Email Phòng Kinh Doanh sales-phong@zioncom.net
Phòng Marketing marketing-vn@zioncom.net
Phòng Kỹ Thuật fae-vn@zioncom.net
Phòng Thu Mua buy-vn@zioncom.net
Phòng Nhân Sự lynguyen@zioncom.net

Hỗ trợ kỹ thuật

Tổng đài hỗ trợ kỹ thuật 1800-6078 (Miễn phí cuộc gọi)
Hỗ trợ qua e-mail fae-vn@zioncom.net
Hỗ trợ qua Skype FAE.TOTOLINK
Thời gian làm việc Thứ 2 đến thứ 6: 08:00 – 12:00 & 13:00 – 17:00
Thứ 7: 08:00 – 12:00