VTV8- Vết nứt Hầm Hải Vân không ảnh hưởng vận hành