Thực hiện khoan thăm dò trước khi chính thức thông hầm Cù mông