Contractor construction

Song hành cùng quá trình đầu tư các các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, tập đoàn SBRC còn tham gia phát triển lĩnh vực thi công xây lắp để thực hiện các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà cao tầng và công trình công nghiệp. Năng lực và kinh nghiệm của tập đoàn SBRC hoàn toàn có thể thực hiện việc thi công các công trình công nghiệp, hạ tầng có quy mô lớn.

Xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật

Xây lắp các khu nhà văn phòng

Thiết kế và xây dựng các trạm thu phí

Công trình nhà điều hành TMC