Xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn đoạn Km54+100 – Km108+500

Project Description
Tên dự án : Xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn đoạn Km54+100 – Km108+500
Loại, cấp công trình : Công trình giao thông, cấp I
Tổng mức đầu tư : 12.189 tỷ đồng
Thời gian thực hiện : 2015 – 2018
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn
SBRC làm tổng thầu quản lý các gói thầu chính về cầu, đường; đồng thời trực tiếp thi công 1 phần các công việc cầu, đường, ATGT, chiếu sáng
Giá trị thực hiện : 700 tỷ đồng