Thi công xây dựng phần đường và cầu trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Project Description
Tên dự án : Dự án đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận
Hạng mục : Gói thầu XL01A, XL07, XL08
Năm thực hiện : 2016 – 2018
Các đơn vị thành viên SBRC thi công các gói thầu cầu, đường
Giá trị thực hiện : 360 tỷ đồng