Hạng mục dự án hầm đèo Cù Mông

Project Description
Tên dự án : Hạng mục dự án hầm đèo Cù Mông
Loại, cấp công trình : công trình giao thông, cấp đặc biệt
Tổng mức đầu tư : 3.921 tỷ đồng
Thời gian thực hiện : 2015 – 2019
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Bình Định và tỉnh Phú Yên
SBRC làm tổng thầu thi công các hạng mục chính và phụ trợ bao gồm:
–  Thi công cửa hầm, thân hầm;
–  Đường công vụ, dẫn vào 2 đầu hầm;
–  Hệ thống Điện nguồn, ITS;
–  Trạm thu phí, trung tâm điều hành hầm TMC
Giá trị thực hiện : 3.000 tỷ đồng