Mở rộng QL1 đoạn Km1374+525 – Km1392 và Km1405 – Km1425, tỉnh Khánh Hòa

Project Description
Tên dự án : Dự án mở rộng QL1 đoạn Km1374+525 – Km1392 và Km1405 – Km1425, tỉnh Khánh Hòa
Loại, cấp công trình : Công trình giao thông, cấp I
Tổng mức đầu tư : 2.644 tỷ đồng
Thời gian thực hiện : 2013 – 2016
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Khánh Hòa
Các đơn vị thành viên SBRC thi công các hạng mục nền, mặt đường, ATGT
Giá trị thực hiện : 350 tỷ đồng