Hạng mục dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân

Project Description
Tên dự án : Hạng mục dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân
Loại, cấp công trình : Công trình giao thông, cấp đặc biệt
Tổng mức đầu tư : 7.296 tỷ đồng
Thời gian thực hiện : 2016 – 2020
Địa điểm thực hiện : Tỉnh Thừa Thiên Huế và Thành phố Đà Nẵng
SBRC làm tổng thầu thi công các hạng mục chính và phụ trợ bao gồm:
– Thi công cải tạo, nâng cấp đường dẫn và hầm Hải Vân 1;
– Thi công thân hầm, đường dẫn vào hầm Hải Vân số 2;
– Hệ thống Điện, ITS;
– Các công trình phụ trợ phục vụ vận hành;
Giá trị thực hiện : 4.200 tỷ đồng