Author - mypage

Trợ giúp khẩn cấp người dân vùng tâm bão

Ngày 5-11, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng cầu đường Sài Gòn, Công ty CP Đầu tư Đèo Cả phối hợp báo Pháp Luật TP.HCM trợ giúp khẩn cấp các gia đình bị thiệt hại do bão số [...]